2005-11-20

Det nya klassamhället, del 2: Arbetare och andra

Statistiska lekar

Det finns en siffra som upprepas mycket i Sverige. Just nu påstås siffran vara 5.4%, men det är inte sant. I själva verket är den 10.2% Ja, jag talar om arbetslösheten såklart.

Är arbetslöshet alltid ett problem? Nej, en arbetslöshet på runt 5% är nog normalt. Det kommer alltid finnas ett par procent med människor som letar efter bättre jobb, eller just har slutat eller just blivit sparkade, eller jobbat på ett företag som gått i konkurs. Att vara arbetslös i ett par veckor eller en månad är inte något större problem. Problemet är långtidsarbetslöshet, när man blir utslagen från arbetsmarknaden, och inte klarar av att ta sig tillbaks.

Och här är problemet med socialdemokraternas statistikfiffel. Skillnaden mellan 5.4% och 10.2% är att i den senare siffran har man räknat med alla dom som sätts i olika typer av AMS-åtgärder. AMS-åtgärderna har bara ett enda syfte, att gömma hur stor arbetslösheten är. 5.4% procent arbetslöshet är inte så farligt, om man jämför internationellt. Men det här är ju lätt att se igenom genom att räkna in alla som sitter i åtgärder, och då får man som sagt siffran 10.2%. En usel siffra i internationella sammanhang. Men vad som är värre är att genom att sätta folk regelbundet i åtgärder, så gömmer man långtidsarbetslösheten. Sätt folk i meningslösa kurser två gånger om året, så vips har du sopat bort siffran för hur många som har varit arbetslösa längre än ett halvår.

Trots detta sifferfiffel har Sverige officiellt en rätt hög långtidsarbetslöshet på 28-29% av dom arbetslösa. Det finns idag 67 000 personer som varken kan få jobb eller ens något av AMS fusksysselsättningar.

Att hålla folk ute

Vad beror det här på? Varför har vi så hög långtidsarbetslöshet? Ja, det finns några saker som verkar hänga ihop med långtidsarbetslöshet: Det är sådana saker som hög anställningskostnad, högminimilön och liknande. Dom kan sammanfattas i att det är regler och lagar som avser att skydda lönerna hos dom som har arbete.

Dom flesta regler på arbetsmarknaden är inte till för att sänka arbetslösheten, dom är inte till för att skapa nya jobb, reglerna finns inte där för att underlätta för arbetslösa att få jobb. Reglerna finns där för att försvara lönerna hos dom som HAR jobb, och se till at dom som har jobb får så höga löner som möjligt. Reglerna försöker upprätthålla ett monopol på arbete. Man försöker hindra människor från att ta sig in på arbetsmarknaden och konkurrera om löner. Konflikten mellan Byggnads och Laval är ett exempel på det. Ett annat är minimilöner. En minimilön är egentligen till för att hindra arbetsgivarna att betala skamlöner, men minimilönerna i dagens europa ligger oftast betydligt över vad man anser är existensminimum. Är inte det lite märkligt, egentligen, borde inte minimilönen vara existenminimum?

I Sverige har vi ingen lagstadgad minimilön. Istället sätts minimilöner i kollektivavtalen. Kommunal till exempel har 13.400 i månaden som lägstalön. Det är rätt rejält mycket mer än vad man får som socialbidrag. Den genomsnittliga lönen som kommunalanställd är 20.400 i månaden. Det innebär alltså att om man skall ta en risk och anställa en ung invandrartjej som aldrig har haft ett jobb innan, så tjänar man mycket lite på det. Istället anställer man hellre en svensk kille som redan har jobb och goda referenser, det är säkrare, och kostar ungefär samma.

Höga minimilöner fungerar som ett skydd för dom som redan har jobb, och ett hinder för dom arbetslösa. Likadant fungerar alla andra regler som är meningen att skydda dom som har jobb. Undersökningar som tittar på hur arbetsmarknader hanterar en plötslig ökning av invandrare, visar att marknader utan dom här skydden klarar sig bäst, medans skyddade arbetsmarknader får en högre arbetslöshet. Reglerna som är till för att skydda arbetsmarnader från konkurrens utomlands, gör det så dyrt och krångligt att ha företag i landet, att man hellre flyttar tillverkningen någon annanstans.

Men fungerar skyddet då? Innebär det här att dom som har jobb har högre lön än vad dom skulle ha annars? Nej, för den här typen av skydd slöar ner ekonomin och gör tillväxten lägre. Det gör det svårt för nya företag att expandera genom anställning, och det gör samhället i genomsnitt fattigare. USA har väldigt lite spdana skydd. Men där har anställda i allmänhet högre löner och bättre levnadsstandard. Skydden är alltdå rent kontraproduktiva. Dom orsakar precis den motsatta effekt mot vad dom är avsedda att orsaka.

Protektionism fungerar alltså inte, inte heller i detta fall. Regler som är till för att skydda dom arbetandes löner orsakar iställer att företag flyttar utomlands, det slöar ner ekonomin och ger arbetarna lägre löneökningar.

Varför finns dom då kvar? Jo, av två anledningar. Den ena är en rädsla bland dom som har arbete. Dom är rädda för att bli av med arbetet, samtdigt som dom inte är tillräckligt insatta i nationalekonomi för att förstå att reglerna gör det sämre. Den andra gruppen som vill ha kvar reglerna är fackpamparna. En hårt reglerad arbetsmarknad ger dom stor makt, och möjlighet att som de svenska facken gör, i princip utöva utpressning på företagen, så facken kan berika sig själva.

Men resultatet är ett samhälle som är uppdelat i dom som har arbete, och dom som inte har arbete. Den socialistiska politikenm vars mål är att avskaffa klassamhället, har skapat en ny klass: Dom långtidsarbetslösa.

10 kommentarer:

Sveriges nya fattigdom sa...

En grupp i arbetslöshetsstatistiken är de arbetslösa akademikerna. Och med ett studielån på en kvarts miljon är det naturligtvis en personlig tragedi att ta examen för att sedan inse att det inte finns några jobb. Och inte ens med en inkomst runt existensminimum går det inte ihop sig med kraven på återbetalning av studielånet, även om jag naturligtvis skulle vara glad om jag ens fick detta. Jag tycker att det är ohederligt av staten att låna ut så mycket pengar och att göra fler och fler studieplatser på universitetet. Hela Sverige kommer i längden kollapsa på grund av detta. Vi har antagligen bara sett början

Johan Carlsson sa...

Pedagogiskt och lätt begripligt förklarat Lennart!

Anders And sa...

Om nu minimumlönen, låt oss säga, ingångslönen ska vara likvärdig med ett existensminimum sitter jag heller på soffan hemma än att söka jobb. Det ger mig inget incitament att förvärsarbeta samtidigt som klassperspektivet kvarstår i allr högsta grad - lågavlönade/högavlönade. Att släppa marknaden fri och ställa arbetare mot arbetare i en konkurrenssituation gynnar i allra högsta grad arbetsgivarens profitintresse och kan knappast sudda ut några klyftor i samhället, utan snarare öka dem och tillsammans med denna situation ökar också kriminaliteten som i sin tur leder till större benägenhet och legitimitet för staten att skapa ett övervakningssamhälle. Vi har röstat fram politiker att styra samhället, inte företagsledare - dessa har inte fått någon medborgares röst och har heller inget ansvar för samhällsutvecklingen i helhet.

Lennart Regebro sa...

Om nu minimumlönen, låt oss säga, ingångslönen ska vara likvärdig med ett existensminimum sitter jag heller på soffan hemma än att söka jobb.

Vilket är just hela poängen: Det behövs ingen minimumlön. Om du inte tjänar pengar på att jobba jämfört med att sitta hemma, då tar du ju inte jobbet. Minimilön är alltså onödigt, och ökar bara steget in på arbetsmarknaden, och hindrar därmed unga och oerfarna att få jobb.

Att släppa marknaden fri och ställa arbetare mot arbetare i en konkurrenssituation gynnar i allra högsta grad arbetsgivarens profitintresse

Du glömmer bort att man ställer arbetsgivare mot arbetgivare i en konkurrenssituation också. Vilket arbetarna tjänar på. Ditt resonemang håller alltså bara när arbetsgivaren har monopol, vilket bara är inom offentlig förvaltning (vilket är en anledning till att lönerna i offentliga sektorn är låga, det finns ingen konkurrens om arbetarna).

Anders And sa...

Att lönerna är låga inom offentlig sektor håller jag i allra högsta grad med om och det ska vara medborgarna som ska finansiera och besluta om lönen i dessa sektoer. När privata arbetsgivare lobbar för en fri marknad utan regleringar slänger de ut ett magert köttstyck och den som underordnar sig och hugger tag i det får jobbet - med en lön som förmodligen försätter individen i andra ekonomiska beroende. Man kan inte klara sig på hur låg inkomst som helst i det här landet och ger inget incitament att jobba - precis som för arbetsgivaren med höga arbetsgivaravgifter. En oreglerad kaptialistisk utveckling kommer i slutändan att ge oss konkurrens, inte bara mellan företag utan också mellan medborgare som arbetstagare i högre grad än den som finns idag. Lönerna minskar, arbetgivaren blir nöjd eftersom han kan göra vad han vill utan ansvarstagande, fackets inflytande minskar likaså lönekostnaderna. Att ge skambud som lön borde regleras för att hindra misstänksamhet, klassklyftor och som jag tidigare skrev, kriminalitet.

Lennart Regebro sa...

Att lönerna är låga inom offentlig sektor håller jag i allra högsta grad med om och det ska vara medborgarna som ska finansiera och besluta om lönen i dessa sektoer.

Hur då? Skall vi ha folkomröstningar om lönehöjningar? Absurt.

När privata arbetsgivare lobbar för en fri marknad utan regleringar slänger de ut ett magert köttstyck och den som underordnar sig och hugger tag i det får jobbet

Och ändå håller du med om att när det INTE är så, så får man låga löner. Hur går det ihop?

En oreglerad kaptialistisk utveckling kommer i slutändan att ge oss konkurrens, inte bara mellan företag utan också mellan medborgare som arbetstagare i högre grad än den som finns idag.

Och det är det som är hela poängen, eftersom konkurrens är bra. Ja, för dig också. Monopol är dåligt, konkurrens är bra. Det är konkurrensen om arbetare som gör att lönerna i privat sektor är högre än i offentlig sektor. Detta hävdar du är dåligt för arbetsragarna i den privata sektorn.

Varför är det dom underbetalda kvinnorna i offentlig sektor som lider mest av utbrändhet, när det enligt dig är i den privata sektorn som folk är fattiga och överarbetade? Det går inte ihop!

Lönerna minskar, arbetgivaren blir nöjd eftersom han kan göra vad han vill utan ansvarstagande, fackets inflytande minskar likaså lönekostnaderna. Att ge skambud som lön borde regleras för att hindra misstänksamhet, klassklyftor och som jag tidigare skrev, kriminalitet.

Och allt det här du tar upp, har i 150 år av kapitalism totalt misslyckats med att ske. Kapitalismen skall enlig dom teorier du grundar dig på, göra arbetaren fattiga och fattigare, och mer och mer förtryckt. Medan i själva verket så blir vi bara rikare och rikare.

Det är dags att inse att Marx var ute och cyklade i sina ekonomiska teorier. Ekonomer insåg det på 1870-talet. Det är dags för socialister att inse det också.

Anders And sa...

Hur då? Skall vi ha folkomröstningar om lönehöjningar? Absurt.

Nej, även om direktdemokrati låter lockande är det knappast praktiskt - vi ska naturligtvis välja fram politiker som ska beslut om lönerna och välja bort de som vi anser beslutar fel.

Och ändå håller du med om att när det INTE är så, så får man låga löner. Hur går det ihop?

Problemet är att denna löneutveckling förvärras om marknaden blir totalt fri. Hur hade du själv reagerat om din arbetsgivare kommer till din arbetsplats med en polack eller lett (inget ont om dessa, men för exemplets skull) och säger upp dig eftersom den här killen gör ditt jobb för hälften av din timlön? Eller gör man enligt dig ett frivilligt val om alternativen står mellan arbetslöshet och jobb med skitlön? Väljer man det senare, ja då blir man "fattig" i en modernt rikt samhälle under förutsättningarna som råder.

Och det är det som är hela poängen, eftersom konkurrens är bra. Ja, för dig också. Monopol är dåligt, konkurrens är bra. Det är konkurrensen om arbetare som gör att lönerna i privat sektor är högre än i offentlig sektor. Detta hävdar du är dåligt för arbetsragarna i den privata sektorn.

När konkurrensen sprider sig till arbetstagare i allt större grad tenderar den sociala gemenskapen som bygger mer än på bara eknomisk vinst att urholkas. Tex sämre anställningstrygghet och förmåner samt lägre lön gör, om så implicit, att konkurrenses mellan arbetstagarna ökar vilket leder till att man "tävlar" mot varandra i arbetslaget. Tendenser till att "slicka upp och sparka neråt" blir mer påtaglig vilket i sin tur leder till social otrygghet på jobbet och försvagar trivseln. Alla som förvärvsarbetar vet att produktiviteten är starkt kopplad till trivseln på jobbet.

Varför är det dom underbetalda kvinnorna i offentlig sektor som lider mest av utbrändhet, när det enligt dig är i den privata sektorn som folk är fattiga och överarbetade? Det går inte ihop!


Kvinnor inom tex vården är underbemmande, därför är de överarbetade men det innebär inte att offentlig sektor ska nedmonteras, utan regleras. Risken finns att folk inom privat sektor blir "fattiga" först när marknaden helt och hållet bestämmer förutsättningar i samhället eftersom marknaden endast har ett intresse - vinstmaximiering. Varken du eller jag vill jobba för 40 kr/timmen (eftersom vi inte har råd att leva i det samhället lönen erbjuds) men det finns alltid nån som tar erbjudandet och då innebär det alltså att allt är i ordning eftersom ett "frivilligt kontrakt" har upprättats mellan arbetstagare och arbetsgivare?

Och allt det här du tar upp, har i 150 år av kapitalism totalt misslyckats med att ske. Kapitalismen skall enlig dom teorier du grundar dig på, göra arbetaren fattiga och fattigare, och mer och mer förtryckt. Medan i själva verket så blir vi bara rikare och rikare.

Det är dags att inse att Marx var ute och cyklade i sina ekonomiska teorier. Ekonomer insåg det på 1870-talet. Det är dags för socialister att inse det också.


Världen blir inte rikare för de fattigaste, den blir rikare för dig och mig och andra som har liknande förutsättningar. Inte heller blir världen renare i en fri marknad. Ska man bekämpa tex fattigdomen och miljöförstöring ska man inte profitera på den, det säger sig själv. En utveckling mot att bekämpa fattigdom och miljöförstöring sker knappast av de miltinationella företagens fria vilja, utan från civilsamhällets krav, dvs reglering för att förhindra en galopperande samhällssutveckling som prioriterar ekonomiska vinster och samtidigt åsidosätter demokratiska principer.

Kommunism och den fria kaptialistiska marknaden fungerar i teorin men knappast i praktiken. På samma sätt som kommnunister vill ta över privata företag och upprätta dessa i offentlig ägo, vill inte arbetstagare i ett modernt samhälle behandlas utifrån stora företags rena vinstintressen. Resultatet skulle bli att dessa blir "fattiga" i ett rikt samhälle (pga av företagen har fullständiga befogenheter att sänka lönerna i vinstintresse) och vips, klassklyftor med dess konsekvenser uppstår och förstärks.

Lennart Regebro sa...

Det här är det sista långa inlägget jag kommer göra i frågan, och därmed din sista chans att läsa vad jag skriver och svara på det.

vi ska naturligtvis välja fram politiker som ska beslut om lönerna och välja bort de som vi anser beslutar fel.

Det är ju så det är nu i offentlig sektor, och du har ju erkänt att detta leder till lägre löner. Hur skall du ha det?

Problemet är att denna löneutveckling förvärras om marknaden blir totalt fri.

Isåfall hade man i offentlig sektor haft högre löner än i privat, och det har man inte, vilket du ju själv har erkänt. Och som jag har påpekat: Det finns inget förutom Marx bevisligen felatiga teorier som stödjer det påståendet. Privata företag betalar inte sämre än offentliga. Tvärtom, oftast.

Hur hade du själv reagerat om din arbetsgivare kommer till din arbetsplats med en polack eller lett (inget ont om dessa, men för exemplets skull) och säger upp dig eftersom den här killen gör ditt jobb för hälften av din timlön?

Jag är datorprogrammerare. Jag konkurrerar varje dag med folk inte bara från östeuropa, utan med programmerare från Indien. Det företag jag arbetar på anställer programmerare både i Ryssland och Rumänien. På mitt kontor finns en Svensk (jag) och två rumäner bland alla fransmän. En kompis till mig sitter iS verige och programmerar för amerikanska företag. Jag har jobbat på projekt där programmerarna sitter i flera olika länder och jobbar på samma sak.

Den där frågan är kort sagt mindre hypotetisk än du inbillar dig, och samtidigt mer omöjlig än du kan föreställa dig. Frågan är kort sagt, helkorkad. Det är inte 1850 längre, det är 2006 nu.


Låt mig ställa en motfråga: Hur skulle du känna dig om du söker ett jobb, men inte får det, därför att du kommer från fel land?

Väljer man det senare, ja då blir man "fattig" i en modernt rikt samhälle under förutsättningarna som råder.

Nej, vi har valt det senare. Det är så hela västvärlden fungerar, utom inom offentlig sektor. Och vi är rikare än den offentliga sektorn.

En gång till: Konkurrens är bra för DIG.


Alla som förvärvsarbetar vet att produktiviteten är starkt kopplad till trivseln på jobbet.

Och det är därför privata företag oftast är trevligare att jobba på än offentliga.

Varken du eller jag vill jobba för 40 kr/timmen (eftersom vi inte har råd att leva i det samhället lönen erbjuds) men det finns alltid nån som tar erbjudandet och då innebär det alltså att allt är i ordning eftersom ett "frivilligt kontrakt" har upprättats mellan arbetstagare och arbetsgivare?

Ja, det är verkligen i sin ordning. Vem ehöver jobbet mest: Du och jag, som kan leva på socialbidrag och inte VILL ta jobbet för 40 spänn i timmen, eller han som är så desperat att han gör det?

Ja, just det. Inte vi.

Det du är på väg mot här är att säga att vi i Sverige har rätt till arbete, men folk i tredje världen, dom har inte rätt att arbeta. Det är inget annat än ren och skär rasism. Polacker har precis lika mycket rätt till ett arbete som du har. Arbetsgivaren skall ha rätten att anställa den han vill.

Du inbillar dig att om man ger samma rättigheter till alla människor kommer det innebära att du blir fattig. Du har fel.

Världen blir inte rikare för de fattigaste, den blir rikare för dig och mig och andra som har liknande förutsättningar.

Nej, det är fel. Världen BLIR rikare för dom fattigaste. Mängden människor som är som allra fattigast har minskat. Och det har skett helt och hållet genom liberal politik.

Inte heller blir världen renare i en fri marknad.

Jo, fria marknader är renare än dom socialistiska länderna.

En utveckling mot att bekämpa fattigdom och miljöförstöring sker knappast av de miltinationella företagens fria vilja,

Jo, det gör faktiskt det. Ingen tjänar på fattigdom. Det är helt och hållet genom folks (och företags) fria vilja som mänsklighetens rikedom har uppstått.

utan från civilsamhällets krav, dvs reglering för att förhindra en galopperande samhällssutveckling som prioriterar ekonomiska vinster och samtidigt åsidosätter demokratiska principer.

Dom försök som har gjorts att förhindra detta har alla lett till totalitär fattigdom.

Kommunism och den fria kaptialistiska marknaden fungerar i teorin men knappast i praktiken.

Nej, kommunism fungerar varken i teori eller praktik. Marx ekonomiska teorier (som alla dina argument grundar sig på ) är fel. Kapitalism och marknadsekonomi fungerar både i teori och praktik.

Du kan inte heller hävda att kommunism inte fungerar då alla dom ekonomiska påståenden du gär är helt och hållet grundade i Marxistiskt ekonomiskt tänk, precis som kommunismen.

På samma sätt som kommnunister vill ta över privata företag och upprätta dessa i offentlig ägo

Det vill ju du med. Du säger ju att du vill ha offentligt ägda företag.

vill inte arbetstagare i ett modernt samhälle behandlas utifrån stora företags rena vinstintressen.

Jo, ofta vill dom det. Resten är socialister och vet inte sitt eget bästa.

Resultatet skulle bli att dessa blir "fattiga" i ett rikt samhälle

Men det har dom ju inte blivit. Dom som behandlas just så är ju dom rikaste arbetarna i hela världen. Inse: Marx hade fel.

pga av företagen har fullständiga befogenheter att sänka lönerna i vinstintresse

Och arbetarna har fulla befogenheter att gå till konkurrenter. Ditt tänkande förutsätter fortfarande arbetsgivarmonopol.

och vips, klassklyftor med dess konsekvenser uppstår och förstärks.

Varför blir det då precis tvärtom i praktiken? En gång till alltså: I praktiken sker ju allt precis tvärtemot det du säger skall hända! Det här är inte en teoretisk diskussion om vad som skulle hända om vi hade kapitalism. Vi HAR kapitalism, och det du säger (som är Marx beskrivning av den framtida utvecklingen från 1850-talet och framåt) är precis tvärtemot vad som skedde.

Fatta: Det är inte 1850 längre! Marx gissningar om kapitalismen har visat sig helt fel på alla punkter!

Anders And sa...

Det här är det sista långa inlägget jag kommer göra i frågan, och därmed din sista chans att läsa vad jag skriver och svara på det.

Jaha, tack?

Det är ju så det är nu i offentlig sektor, och du har ju erkänt att detta leder till lägre löner. Hur skall du ha det?

Byt ut politikerna som beslutar om lönerna. Betala skatt.

Isåfall hade man i offentlig sektor haft högre löner än i privat, och det har man inte, vilket du ju själv har erkänt. Och som jag har påpekat: Det finns inget förutom Marx bevisligen felatiga teorier som stödjer det påståendet. Privata företag betalar inte sämre än offentliga. Tvärtom, oftast.

Sant men med en friare utveckling utan någon som helst reglering ställs arbetstagarna i konkurrens om löner vilket gynnar arbetsgivarna som kan sätta vilka länder som helst - idag finns tex olika kollektiv avtal som styr detta och när folk inte är med i facket gynnas dessa av företagen som tex kan höja lönerna. När ingen till slut är med i facket kan stora företag vända på kakan och börja konkurrera ut folk, och utan lagstiftning och andra regleringar finns naturligtvis ingen lägre gräns inte i jakten på ekonomisk profit.

Jag är datorprogrammerare. Jag konkurrerar varje dag med folk inte bara från östeuropa, utan med programmerare från Indien. Det företag jag arbetar på anställer programmerare både i Ryssland och Rumänien. På mitt kontor finns en Svensk (jag) och två rumäner bland alla fransmän. En kompis till mig sitter iS verige och programmerar för amerikanska företag. Jag har jobbat på projekt där programmerarna sitter i flera olika länder och jobbar på samma sak.

Den där frågan är kort sagt mindre hypotetisk än du inbillar dig, och samtidigt mer omöjlig än du kan föreställa dig. Frågan är kort sagt, helkorkad. Det är inte 1850 längre, det är 2006 nu.

Ja det var ett bra "svar" på min fråga. För svår kanske? Förresten är jag inte marxist eller någon annan form av kommunist.. Jag bara en simpel människa som är orolig för hur samhällsutvecklingen kommer att se ut med nyliberaler vid rodret.

Låt mig ställa en motfråga: Hur skulle du känna dig om du söker ett jobb, men inte får det, därför att du kommer från fel land?

Då hade jag känt mig kränkt naturligtvis, men det har inget med min fråga som du inte svarade på att göra - det kunde lika väl handla om en annan svensk som tagit jobbet för dig men eftersom "social turism" är på tapeten tog jag upp exemplet med polacker och letter.

Nej, vi har valt det senare. Det är så hela västvärlden fungerar, utom inom offentlig sektor. Och vi är rikare än den offentliga sektorn.

En gång till: Konkurrens är bra för DIG.

Ok det är så du vill det ska fungera - att vi får nya fattiga människor i vårt moderna samhället vilket går helt emot den rikare utvecklingen du förespråkar. Konkurrensen är bra för dig och mig som konsumenter men varför? Jo för att företagen ger oss valfrihet genom produkter och kostnader men hur blir det då billigare? Vill företagen gå med förlust? Nej naturligtvis inte, utan det är kostnadsminskningar i produktionsleden som ger oss konsumenter i slutändan ett billigt pris. Företag flyttar där kostnaderna är lägre. Fattiga människor i fattiga länder jobbar för en spottstyver och skräms av företagen att ingå i facksammanslutningar. Underleverantörer får skambud och kan inte tacka nej till det eftersom de exporterar 40 % av all produktion dit. Dyra kostnader för miljöinvesteringar undviks och länder med svaga miljökrav blir då ett paradis för företag att tjäna en slant utan att lägga pengar på miljöverksamhet.
Allt detta gör att du och jag kan köpa en burk majs för fyra kronor istället för sex.

Och det är därför privata företag oftast är trevligare att jobba på än offentliga.

Tror du det fenomenet håller i sg om utvecklingen går mot en fullständig uppluckring av reglering - alltså att företagen bestämmer allt själv? Misstro och rövslickeri främjar knappst trivsel.

Ja, det är verkligen i sin ordning. Vem ehöver jobbet mest: Du och jag, som kan leva på socialbidrag och inte VILL ta jobbet för 40 spänn i timmen, eller han som är så desperat att han gör det?

Ja, just det. Inte vi.

Du utgår från lata människor som ligger på soffan och håvar in socialbidrag - jag utgår från om marknaden blir fri och företagen har makten. Varför skulle då inte dessa kunna sänka allas löner till 40kr/tim.? Facket har ju inget att säga till om eftersom som just den formen av reglering inte tillämpas i ditt drömsamhälle. Det svarade du aldrig på.

Nej, det är fel. Världen BLIR rikare för dom fattigaste. Mängden människor som är som allra fattigast har minskat. Och det har skett helt och hållet genom liberal politik.

Nej du använder BNP i som mått i ditt resonemang. Visst det visar ökade siffror i en del fall men som liberal borde du också veta att BNP:n inte säger ett smack om fördelningen i ett land. Rikedomen hamnar hos de som har/hade förutsättningarna för att generera pengarna - alltså de som redan var rikare än de andra.

Jo, fria marknader är renare än dom socialistiska länderna.

Det är inte det politiska systemet som är orsaker utan brist på lagstiftning samt nonchalans mot lagstiftning, tex i fattiga länder. "Fria" marknader med regleringar är renare ja, det håller jag med om - men så länge det finns stater som inte bryr sig om tex Kyoto-avtalet är det svårt att sätta nån tilltro till systemet, alltså krävs lagstiftning för att få renare värld, för inte ens du kan påstå att dyrbara miljöinvesteringar görs frivillig av storföretagens goda vilja.

Jo, det gör faktiskt det. Ingen tjänar på fattigdom. Det är helt och hållet genom folks (och företags) fria vilja som mänsklighetens rikedom har uppstått.

Nu kom det igen - den fria viljan som företagen tillämpar. Så länge det finns fattiga människor kan dessa utnyttja för att jobba för så lite som möjligt. Allt för att du och jag ska köpa billigt skit i stormarknader, inte sant? Annars går dessa företag i förlust och det är inget alternativ. Hade folk haft andra alternativ, valfrihet, samt makt hade det blivit svårare för företagen att agera på ett sådant sätt som ger oss konsumenter billiga varor i slutledet..

Det vill ju du med. Du säger ju att du vill ha offentligt ägda företag.

Du menar sjukvård? ja det stämmer, även om jag inet har nått emot priviata aktörer heller för den delen. Polis och militär ska naturligtvis vara i offentliga. Att jag generellt vill ha företag i offentlig ägo är ditt eget påhitt, inget som jag skrivit.

Dom försök som har gjorts att förhindra detta har alla lett till totalitär fattigdom.

Jaha du, jag tror du menar i diktaturer och inte i demokratier där krav och regleringar finns i allra högsta grad och fungerar alldeles utmärkt.

Jo, ofta vill dom det. Resten är socialister och vet inte sitt eget bästa.

Nej jag vill inte jobba för 40 kr/tim, om du ville det eller inte fick jag aldrig svar på.

Och arbetarna har fulla befogenheter att gå till konkurrenter. Ditt tänkande förutsätter fortfarande arbetsgivarmonopol.

Vilka konkurrenter? Du menar andra arbetsgivare som inte har jobb att erbjuda? När utvecklingen går mot mer och mer mot ägarkoncentration ger det ekonomiska intressen makten att styra samhället helt och hållet. Löner förmåner, arbetstider - varför stanna vid 8 timmar/dag, ska företaget tjäna pengar kan vi lika väl höja till 12 timmar eftersom i framtiden vill vi ju inte ha nån reglering alls....

Men det har dom ju inte blivit. Dom som behandlas just så är ju dom rikaste arbetarna i hela världen. Inse: Marx hade fel.

Nu läser du fel igen, jag skrev "skulle bli" dvs att i framtiden med den utveckling som du förespråkar kommer vi se detta, capisce? Och jag är fortfarande inte marxist.

Varför blir det då precis tvärtom i praktiken? En gång till alltså: I praktiken sker ju allt precis tvärtemot det du säger skall hända! Det här är inte en teoretisk diskussion om vad som skulle hända om vi hade kapitalism. Vi HAR kapitalism, och det du säger (som är Marx beskrivning av den framtida utvecklingen från 1850-talet och framåt) är precis tvärtemot vad som skedde.

Fatta: Det är inte 1850 längre! Marx gissningar om kapitalismen har visat sig helt fel på alla punkter!

Tror du verkligen att det är så nu? Och hur blir det blir tvärtom i framtiden? varför tror du vi får fler och fler hemlösa? Skuldsatta? Arbetslösa? Psykisk rubbade personer? Kriminalitet? Varför ökar klasskillnader och segregering i samhället?

För att du återigen tar upp Marx trots att jag inte är marxist så kan jag faktiskt även här gå i försvar mot hans tänkande. Som vi ser i världen i dag bedriver multinationella alltmer antifackliga kampanjer och detta görs i makt- och profitsyfte. Alltså bör arbetare i alla länder förenas för att sätta press på de multinationella företagens usla attityder. Ett samhälle där globalisering sker på företagens villkor skapar sned maktfördelning - Globalisering på civilsamhällets villkor (ja där ingår också företag) är att föredra för att skapa ett mer rättvist och bättre fördelat samhälle även om problemen inte automatiskt försvinner. Ett fåtal kan inte bestämma över världen (då menar jag inte politiker) utan att det skapar misstro och kaos. Den breda massan måste vara med för ett skapa ett demokratiskt samhälle för att det ska fungera. It takes two to tango.

Lennart Regebro sa...

För att du återigen tar upp Marx trots att jag inte är marxist

Allt du säger är helt och hållet direkt hämtat ur Marx ekonomiska teorier. Om du vill kalla dig marxist eller inte är ointressant. Din syn på ekonomi är starkt marxistisk, och helt felaktig.

Jag bara en simpel människa som är orolig för hur samhällsutvecklingen kommer att se ut med nyliberaler vid rodret.

Nyliberalerna är inte vid rodret, så det kan du sluta oroa dig för.

Då hade jag känt mig kränkt naturligtvis, men det har inget med min fråga som du inte svarade på att göra

Jo, det har det, för det är precis samma fråga, fast med sympati för den fattige. Och det är där jag står. Jag står på den fattigas sida. På han som desperat vill ha ett jobb, om han så måste åka från sin familj i ett år för att jobba i Sverige. Det är från hans synpunkt jag ser det här.

Du däremot, sitter och fiser framför TVn med fack och socialbidrag i ryggen och tittar på denna fattiga polack och säger "Fy fan, dom jävlarna kommer ta jobb! Det måste facket hindra!"

eftersom "social turism" är på tapeten tog jag upp exemplet med polacker och letter.

Social turism är en myt. Det existerar inte.

Ok det är så du vill det ska fungera - att vi får nya fattiga människor i vårt moderna samhället vilket går helt emot den rikare utvecklingen du förespråkar.

Och du har uppenbarligen inte läst ett ord av vad jag har skrivit. Synd. Då skall jag inte slösa mer tid på att besvara dig.