2007-11-03

Mer absurditeter med negativ frihet.

I respons på min förra post har nån som går under namnet "Neoliberal agenda" svarat. Bland annat menar han att det intressanta är inte vilken grad av handlingsfrihet man har, utan enbart vad som har hänt innan. Och har man en negativ frihetssyn så tycker man kanske så. Dessutom pratade han om "negativa friheter" som tryckfrihet. Men låt oss se vad som händer omm vi tar den negativa frihetssynen och applicerar den på frågor som tryckfrihet.

Om det intressanta inte är vilken frihetsgrad man har, utan bara vad som har hänt innan, så är det ju så att så länge du inte har blivit straffad eller hotad för något du har publicerat så är ju kravet på negativ frihet uppfyllt. Du har inte blivit utsatt för våld eller hot, och det är ju bara vad som HAR HÄNT som är relevant. Att du inte VILL publicera nåt misshagligt för regeringen har ju inte med saken att göra med en rent negativ frihetssyn. Med den här synen på frihet har du alltså full negativ tryckfrihet så länge du inte har kritiserat eller tänker kritisera regeringen, detta helt oavsett om du kan kritisera regeringen eller inte. Den negativa tryckfriheten betyder alltså bara att du slipper hamna i fängelse så länge du inte tänker skriva "fel" saker. Det är ju inte din frihetsgrad som är relevant med negativ frihetssyn, och om du kan skriva saker eller inte spelar ingen roll. Bara att du inte har hamnat i fängelse.

Och det här är ju en meningslös syn på tryckfrihet. Du har full frihet att trycka vad du vill så länge det du vill trycka är godkänt. Nej, tryckfrihet är en positiv frihet. Det är en fråga om handlingsfrihet. Det handlar om ifall du har handlingsfriheten att kritisera regeringen utan att bli slängd i fängelse. Vilket enligt Neoliberal Agenda och säkert många andra libertarianer är att räkna som en positiv frihet.

Men nu kommer libertarianer och säger "vadå, skall staten betala en tryckpress för dig bara för att du skall ha tryckfrihet?" Nej, för nu pratar vi om nåt annat, nämligen rättigheter. En negativ rättighet är en rättighet som du kan utnyttja utan att någon annan behöver göra nånting. Dom behöver bara avstå från att hindra dig att utnyttja den. Tryckfrihet är alltså en negativ rättighet. Medan rättigheten till sjukvård är en positiv rättighet. Det är en rättighet till något, och nån annan måste betala den.

Notera alltså här hur negativa rättigheter är positiva friheter med den här synen, alltså friheter baserade på handlingsfrihet. Men att positiva rättigheter inte är friheter alls. Däremot kan ett positivt frihetsbegrepp leda till positiva rättigheter, medans ett negativt frihetsbegrepp inte kan göra det. Och det är ju därför libertarianer klamrar fast vid ett negativt frihetsbegrepp. För det innebär att dom kan hävda att skatt är stöld.


(ps. Det går att kritisera det här genom att säga att negativ frihet är en fråga om handlingsfrihet, men inte handlingsmöjlighet, och sätta gränsen där. Men då måste man erkänna att exemplet med källarna i mitt förra inlägg innebär att man är ofri i båda fallen, eftersom man har precislika mycket handlingsfrihet i båda falen, och då faller definitionen av negativ frihet som avsaknad av våld eller hot om våld. Så hur liberatarianerna än vrider sin negativa frihetsrumpa så är den bar.)

Andra bloggar om: , , , , ,

16 kommentarer:

Kristoffer Ejnermark sa...

Det glädjer mig Regebro att du insett vansinnet med libertiansk frihetssyn.

I och för sig ser man vansinnet lite varstans. Oförmågan att se skillnad på formell fri och rättighet och reell fri och rättighet. Som tryckfriheten.

Här delar liberaler, libertianer (nyliberaler) och konservativa samma blinda syn på kapitalismen. Där individen är beroende av kapitalet och därmed avsaknad av individualitet.

Lennart Regebro sa...

Hur menar du då?

peter sa...

"tryckfrihet är en positiv frihet. Det är en fråga om handlingsfrihet. Det handlar om ifall du har handlingsfriheten att kritisera regeringen utan att bli slängd i fängelse."

Hm, det blir svårt att diskutera detta när du hittar på din egen terminologi. Standardreferensen på frågan om positiv och negativ frihet (ja, faktiskt upphovet till distinktionen) är Isaiah Berlins 'Two concepts of liberty'. Varför inte acceptera hans definitioner?

Han definierar negativ frihet enligt följande: "I am normally said to be free to the degree to which no man or body of men interferes with my activity. Political liberty in this sense is simply the area within which a man can act unobstructed by others." (Berlin 2002 :169)

Positiv frihet definieras enligt följande: "The 'positive' sense of the word 'liberty' derives from the wish on the part of the individual to be his own master. I wish my live and decisions to depend on myself, not on external forces of whatever kind." (Berlin 2002 :178)

Visst kan man välja att omdefiniera etablerade termer, men det vore mer meningsfullt att debattera värdet av positiv och negativ frihet, istället för att dribbla med ord. Man behöver ingalunda vara libertarian för att vilja hålla fast vid väletablerat språkbruk.

Berlin, Isaiah (2002/1957). "Two concepts of liberty" i Liberty, ed. by Henry Hardy. Oxford university press.

Lennart Regebro sa...

"Hm, det blir svårt att diskutera detta när du hittar på din egen terminologi."

Det gör jag inte. Jag definierar positiv och negativ frihet precis så.

Det jag påpekar, och jag argumenterar för detta, att med grund i "Neoliberal Agendas" försvar för negativ frihet som frihetsbegrepp, så blir tryckfrihet en positiv frihet. Om det är någon omdefinition alls, så är den inte min.

Jag tror ditt misstag var att blanda ihop ordet "frihet" och "en frihet". Det är inte exakt samma sak. Frihet är ett helhts koncept. "En frihet" är i själva verket bara ett annat ord för en rättighet, oftast en rättighet från nåt.

Terminologin på området ÄR förvirrad. Så det kanske behövs lit omdefinitioner. :)

Balanserad sa...

Det du förespråkar är en modifikation av konsekvensetik: det spelar ingen roll vad som har hänt, det är resultatet som är viktigt.

Och den åsikten kan man ha.

Betänk dock att det förutom sådant gulligt som hjälp till handikappade utan händer även legitimerar t.ex. politiskt våld: vad spelar det för roll hur många som dog, om den totala friheten ökade?

Lennart Regebro sa...

Jag håller inte med om att det leder dit, även om jag anser att man har rätt att försvara frihet med våld.

joel sa...

Yttrandefrihet är en positiv frihet? Hur tänker du da?

Yttrandefrihet för mig är rätten att fa uttrycka sig i tal och skrift utan att det berättigar valdshandlingar fran andra.

Det betyder inte att andra människor (eller staten) är skyldiga att publicera mina texter eller förse mig med en plattform där jag kan föra ut mitt budskap. Däremot ska staten backa upp mig OM jag publicerar nat som gör andra människor arga. Jag menar alltsa att yttrandefriheten ska tolkas strikt negativt.

Och visst, för en stum person utan armar kanske det är svart att föra ut sitt budskap, men det är väl ända inte statens roll att bekämpa biologiska handikapp?

Lennart Regebro sa...

"Yttrandefrihet är en positiv frihet? Hur tänker du da?"

Läste du det du citerade? Jag förklarade resonemanget där, nämligen. Kan du kanske tala om vad som är oklart?

joel sa...

Jag läste om inlägget nu och nu blev jag ännu mer förvirrad =)

Men för att börja nagonstans. Jag blir inte klok pa ditt resonemang om att min negativa tryckfrihet inte kränks även om jag hotas med fängelse när jag kritiserar regeringen. Vald och hot om vald är en uppenbar kränkning i mina ögon.

Din negativa frihet kränks inte av att du inte rakar ha nagon penna för tillfället. Om däremot nagon stjäl alla dina pennor, eller hotar med stryk om du skriver nat elakt sa är du berövad din negativa handlingsfrihet.

Lennart Regebro sa...

"Men för att börja nagonstans. Jag blir inte klok pa ditt resonemang om att min negativa tryckfrihet inte kränks även om jag hotas med fängelse när jag kritiserar regeringen."

Nej, så sa jag inte. Det jag sa är att din negativa tryckfrihet inte kränks så länge du inte vill kritisera regeringen.

För om det är förbjudet att kritisera regeringen, men du inte vill kritisera regeringen, då hotas ju inte med fängelse.

Detta enligt resonemanget att man är fri när man är inlåst, så länge det inte var en person som låste in dig.

Poängen här är alltså att om man har en negativ frihetssyn, så är yttrandefrihet en positiv frihet.

Och för att vara glasklar: Jag har inte en negativ frihetssyn.

joel sa...

Okej, nu börjar dimman lätta =)

Men jag haller veklrigen inte med dig. Jag har en negativ frihetssyn och yttrandefriheten är ett glasklart exempel pa en negativ rättighet.

Lat oss säga att jag avskyr regeringen och vill skriva en kritisk debattartikel. Om nagon upplyser mig om att paföljden för detta blir offentlig prygel och dryga böter sa kanske jag känner mig mindre motiverad, jag kanske rentav inte "vill" skriva artikeln längre.

Men varför "vill" jag inte skriva da? Jo därför att staten har inskränkt mina möjligheter att bruka mitt sunda förnuft. Det är PERSONER som hotar med vald om jag yttrar mig. Alltsa har min negativa frihet kränkts.

Det krävs inte en aktiv valdshandling för att kränka mänskliga rättigheter. Hot om kränkning är lika illa, och funkar ungefär lika bra =)

Lennart Regebro sa...

"Men jag haller veklrigen inte med dig. Jag har en negativ frihetssyn och yttrandefriheten är ett glasklart exempel pa en negativ rättighet."

Men förklara då vad i mitt resonemnag som är fel.

"Lat oss säga att jag avskyr regeringen och vill skriva en kritisk debattartikel."

Ja, men låt oss säga att du INTE avskyr regeringen och INTE vill detta. Då har din negativa frihet inte inskränkt. Du är inte hotad. Din negativa frihet är alltså inte inskränkt.

"Om nagon upplyser mig om att paföljden för detta blir offentlig prygel och dryga böter sa kanske jag känner mig mindre motiverad, jag kanske rentav inte "vill" skriva artikeln längre."

Ja, men det är ju bara om du VILL göra detta. Det är alltså din möjlighet att göra som du VILL som är inskränkt. Och möjligheten att följa sin vilja är ebn positiv frihet.

"Det krävs inte en aktiv valdshandling för att kränka mänskliga rättigheter."

Vilket isåfall betyder att det är en positiv frihet, eftersom det krävs en aktiv våldshandling för att inskränka din negativa frihet.

joel sa...

"Men förklara då vad i mitt resonemnag som är fel."

Med nöje =)

*Ja, men låt oss säga att du INTE avskyr regeringen och INTE vill detta. Då har din negativa frihet inte inskränkt. Du är inte hotad. Din negativa frihet är alltså inte inskränkt. *

Det du säger nu är ungefär i stil med att 'det är väl ok med socialism om alla är med pa det?' Och ja, det är det, men det är ju inte speciellt intressant att diskutera rättigheter sa länge man inte vill använda dom.

"Ja, men det är ju bara om du VILL göra detta. Det är alltså din möjlighet att göra som du VILL som är inskränkt. Och möjligheten att följa sin vilja är ebn positiv frihet."

Nej, det som gör en rättighet positiv är att det krävs att nagon annan aktivt behöver göra en insats för att upprätthalla den. Jag kan yttra mig (tala, skrika, dela ut flygblad) pa egen hand utan att nagon annan behöver hjälpa till.

"Vilket isåfall betyder att det är en positiv frihet, eftersom det krävs en aktiv våldshandling för att inskränka din negativa frihet."

En valdshandling eller hot om en valdshandling. Att man kanske lämnar ifran sig pengar under pistolhot gör väl inte äganderätten till en positiv frihet?

Lennart Regebro sa...

"Och ja, det är det, men det är ju inte speciellt intressant att diskutera rättigheter sa länge man inte vill använda dom."

Det håller jag med om, men så har jag också en positiv frihetssyn, baserad just på vilja.

"Nej, det som gör en rättighet positiv"

Rättighet != Frihet. Nu pratar vi om friheter, inte rättigheter.

joel sa...

Okej. För diskussionens skull är det nog bra om du förklarar din syn pa den disktinktionen för mig. Annars blir det nog inte manga barn gjorda =)

Lennart Regebro sa...

Det ena är äpplen, det andra är päron. ;-) Men om du anser att det är samma sak, så kan vi ju gå visare genom att byta ut order rättighet mot frihet. Då pratar vi inte om rättigheter alls, helt enkelt. Så prövar vi igen:

"Nej, det som gör en frihet positiv är att det krävs att nagon annan aktivt behöver göra en insats för att upprätthalla den."

Då faller källarexemplet. Då är positiv frihet frihet som nån annan ger mig. Det är en unik frihetsdefinition som jag inte har hört någon annan yttra.

Normalt sätt är positiv frihet *möjligheten* att göra nåt. Om man har fått den möjligheten genom nån annans aktiva insats eller inte spelar ingen roll.

"En valdshandling eller hot om en valdshandling."

Ja, precis. Och den som inte kritiserar en regering hotas inte heller av repressalier från regeringen. Det förekommer alltså varken våld eller hot om våld.

Det jag tycker mig se här är att hopblandningen av rättigheter och frihet som libertarianer gärna gör, att man hoppar från att prata om friheter till att prata om rättigheter, som om det är samma sak, har som syfte att dölja ett hål i frihetsdefinitionerna hos libertarianer.

Det finns negativ frihet. Frihet som hindras av någon annans aktiva handling.

Och det finns positiva rättigheter. Frihet som skapas av någon annans aktiva handling.

Men ni vägrar att erkänna att enn människa kan var fri eller ofri utan att någon aktivt har åstadkommit denna frihet eller ofrihet. Och ni försöker upprätthålla den charaden genom just denna ordlek. Ni pratar om negativ frihet, och negativa rättigheter och defierar dom likadant. Och så talar ni om positiv frihet och positiva rättigheter, men har INTE ekvivalenta definitioner.