2007-06-27

Hans Rosling är bäst (igen)

Det har kommit en uppföljare till Hans Roslings fantastiska video från förra året. (Se den från förra året först om ni inte redan har sett den).

Hans Roslings storhet ligger inte i att han har rätt. Den ligger i hur extremt pedagogiskt han förklarar VARFÖR han har rätt. Det här årets presentation bidrar framförallt med hans ytterst pedagogiska lista över mål och medel. Han har listat utvecklingens mål och medel, och talat om vilka han tycker är viktigast som mål och som medel. Och resultatet är det här:Och jag tror han här pekar på en anledning till att vänstern motarbetar förbättringar i tredje världen. Man ser (helt riktigt) inte rikedom som ett mål. Men man fattar inte att det är det bästa medlet att nå dom mål man faktiskt har. Jag tror det grundar sig i vänsterns vanliga sammanblandning av mål och medel. Vänstern måste förstå att man inte kan förbättra världen genom att bra tycka att det skall bli bättre. Nåt måste göras. Man måste också förstå att det bästa sättet att förbättra världen är att göra fattiga länder rikare och därmed ge dom en praktisk frihet att göra det som är bäst för dom själva.

Men hur man skall få vänstern att fatta det vet jag inte.

Kanske intressanta bloggar om: , , ,

16 kommentarer:

jörgen sa...

Jag har nu också sett den, och du har plockat rätt bild ur presentationen. Om man följer informationen i den, skulle vi nästan om man hårdrar det, sluta tjata om mänskliga rättigheter och istället satsa alla resurser på att få till frihandel.

Lennart Regebro sa...

Ja, det skulla förmodligen vara effektivare, ja. Folk i Asien och Kina är fullt kapabla att kräva egna rättigheter själva. Men man bryr sig liksom inte så mycket om rätten att starta fackföreningar när ens problem är att få mat för dagen.

Och det är en annan effekt av vänsterns missupffattningar: Rättigheter kommer oftast efter välfärd, medans vänstern ofta kräver rättigheter, men motverkar välfärden.

Skall man hårda mindre så skall man väl tjata om mänskliga rättigheter när det gäller rika länder, medans man satsar på att öka frihandeln för att få fler rika länder att tjata på.

Kristoffer Ejnermark sa...

Varför skulle vänstern vara emot att länder i tredjevärlden blir rikare? Trodde alla var för att alla blir rikare. Bara det att vissa anser andra metoder som fungerar bättre än andra, och det bygger mycket på vilken ideologi man anser bäst. Men att vänstern skulle vilja att världen var fattiga? Nej du.

Lennart Regebro sa...

Jag sa inte att ni VILL att tredje världen skall vara fattiga. Jag sa att ni *motarbetar förbättringar*.

Vad vänster vill uppnå och det man faktiskt arbetar för är olika saker, och ofta diametralt motsatta.

Det är det där med att vilja och effekt inte är samma sak. Som jag sa: "Vänstern måste förstå att man inte kan förbättra världen genom att bra tycka att det skall bli bättre."

Hans Rosling sa...

Min grova bild visar ju att rättigheter och kultur är drivkrafter för god utveckling men ekonomisk tillväxt är starkare, liksom om man skall generalisera grovt även den offentliga styrningen och utbiöldning. Rättigheter bör inte lämnas åt sidan men måste stå i proportion till tillväxt och så snart ekonomin växer ökar behovet av fria fackföreningar och miljögrupper. Det är den ömsesidigt förstärkande effekten av skattefinansierad utveckling av offentlig sektor och vettiga vilkor för näringslivet som ger ett skatteunderlag för fortsatt expansion av offentlig sektor, och allt under styrning och påverkan av ett allt friare civilt samhälle som verkar vara nyckeln till god utveckling. Illutionen om att bara ekonomisk tillväxt behövs verkar vara lika vanlig åt höger som illutionen att tillväxt inte behövs är åt vänster.

Lennart Regebro sa...

Precis.

Per Madsen sa...

Känns nästan som att vi kan vara överens här. Men säg inte vänstern som en "totalbild", det stämmer liksom inte helt och hållet. Man kan vara till vänster och ha fördelningspolitiska tyckanden utan att för den delen ha en omvärldsbild som är förvriden eller utan att ha förståelse för hur faktisk utveckling ser ut.

Omvärldsbilden talar sitt tydliga språk, eknomi är en viktig morot. Kina är antagligen jätteexemplet på att ekonomin har en stark drivkraft, till slut kommer inte regimen att orka hålla emot och som man tidigare nämnt i debatten så kommer andra krav upp på agendan.

och som sagt allt är inte svart eller vitt eller rött eller blått. Sverige har levt bra på att kunna vara rika, en blandad ekonomi är viktig om man ska kunna utveckla och skapa motivation för utveckling. Mycket riktigit kan och är antagligen ekonomiska faktorer avgörande för både demokratisk och kulturell utveckling.

Sverige har varit bra på detta att hålla en blandad ekonmi och fortsätter antagligen detta ett tag framöver. Risken är om en ytterlighet kommer in och drar iväg åt något håll, oavsett håll, så faller balansen.

Lennart Regebro sa...

Alla benämningar som omfattar mer en en person är en generalisering. Det känns lite löjligt att behöva påpeka det faktiskt. :-)

Så givetvis är det inte så att ALLA i vänstern göra dom här felen. Bara dom allra flesta.

"en blandad ekonomi är viktig om man ska kunna utveckla och skapa motivation för utveckling."

Det tror jag inte alls. En "blandad ekonomi" avser vanligen en blandning av statlig och privat ägande av företag. Det finns inget som tyder på att det statliga ägandet skulle vara av någon som helst nytta.

"Mycket riktigit kan och är antagligen ekonomiska faktorer avgörande för både demokratisk och kulturell utveckling."

Det tycks mig som om det viktigaste för en demokrati är att man har en stor medelklass. Men det är bara en vag känsla jag har, jag har ingen statistik att stödja det på.

Kristoffer Ejnermark sa...

På vilket sätt skulle "vi" motarbeta bekämpningen av fattigdomen? Skulle vara intressant att veta eftersom du inte ger någon förklaring.

Bernt sa...

Wow. Tack för referensen, antagligen mest givande 40 min den här månaden. (-: Med möjlig reservation för en date senare... :-)

Lennart Regebro sa...

Kristoffer, vi vet hur fattigdom bekämpas bäst, och det är med fri ekonomi, kapitalism och globalisering. Och detta är vänstern mot.

Så vänstern motarbetar alltså fattigdomsbekämpningen.

Varför det är så har jag teorier om, men det hade varit intressantare att höra dina åsikter om varför vänstern är emot det som vi vet behövs för att avskaffa fattigdom.

Har du sett Hans Roslings presentationer, Kristoffer?

Per Madsen sa...

Ursäkta denna postning som inte har med frågan att gör i sig men kan vara intressant att läsa, angående diktatur och censur eller marknadsekonomins önskan om det slutna samhället.

http://deepedition.com/2007/07/13/riksdagsman-vill-forbjuda-bloggar-for-att-skydda-traditionell-media/

Bernt sa...

Har du läsare på DN i access-loggarna?

Det var en notis idag på sid 4 som refererade Roslings föredrag, med URL och allt.

Nils sa...

Hej Lennart. Har just hittat din blogg, gillar den skarpt då jag med är övertygad liberalist, kanske inte all-out nyliberalist utan kanske mer social-nyliberalist. Hehe, iallafall, bra blogg!

Lennart Regebro sa...

Tack.

ps. det heter "liberal", inte "liberalist".

Nils sa...

OK. Noterat.