Det finns en liberal skuld. Inga liberaler talar om den. Men den finns.